Data policy

PERSONDATAPOLITIK

1. Indledning
1.1. Denne persondatapolitik gælder i forbindelse med enhver brug af Zliide Technologies ApS’ applikation til iOS/iPhone og Android (i det følgende benævnt ”Zliide”).

1.2. Zliide Technologies værner om dine personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. I det følgende kan du læse, hvordan Zliide Technologies behandler dine personoplysninger.

1.3. Zliide Technologies betragtes efter den gældende persondatalovgivning som dataansvarlig i forhold til de oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med din brug af Zliide. Nedenfor kan du finde alle relevante kontaktinformationer: Zliide Technologies ApS, Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 37 55 63 19

1.4. Persondatapolitikken udgør sammen med de generelle betingelser for brugen af Zliide det gældende aftalegrundlag imellem dig og Zliide Technologies.

2. Hvilke personoplysninger behandler Zliide om dig?
2.1. Når du benytter dig af Zliide forudsætter det, at Zliide indhenter visse personoplysninger om dig. Første gang du anvender Zliide, skal du logge dig ind enten via dine loginoplysninger til Facebook eller manuelt login med din e-mail og selvvalgt adgangskode. Det er derfor en forudsætning for at benytte Zliide, at du har et Facebook-login eller en e-mail og vil benytte en af disse til at oprette en bruger i Zliide.  

2.2. Hvis du logger ind via din facebookprofil, indsamler Zliide følgende personoplysninger om dig fra din facebookprofil:
- Navn
- E-mail
- Aldersgruppe
- Fødselsdagsdato
- Køn
- Profilbillede
- Dit Facebook-id
- Om du er verificeret på Facebook   
- Et link til din tidslinje (giver ikke adgang til oplysningerne herpå)

2.3. Hvis du logger ind via din e-mail og selvvalgt adgangskode, indsamler Zliide følgende personoplysninger om dig:
- Navn
- E-mail
- Adgangskode
- (Køn) - valgfrit
- (Fødselsdato) – valgfrit     
- (Telefonnummer) – valgfrit

Hvis du vælger at logge ind via e-mail og selvvalgt adgangskode, bliver du under log-in bedt om at udfylde køn og fødselsår. Dog har du muligheden for at springe dette over. Dine indtastede oplysninger kan du senere ændre i app’ens indstillinger.

2.4. Når du benytter Zliide, indsamler Zliide endvidere oplysninger om din købshistorik, herunder hvilke produkter du har købt, hvilke butikker du har købt produkterne i samt tidspunktet for købet. Derudover indhentes og lagres oplysninger om, hvilke produkter du har scannet, hvilke produkter du medbringer i prøverummet samt hvilke produkter, du har tilføjet til din wishlist/ønskeliste.

2.5. Såfremt du har scannet et produkt, men ikke har afsluttet købstransaktionen i forretningen, så lagrer Zliide oplysningerne om produktet. Dette sker med det formål, at du uden for forretningens forretningssted kan afslutte købet og efterfølgende få det tilsendt til din indtastede adresse. Gennemfører du købet uden for forretningens forretningssted, kan der være generelle vilkår for købet. Betingelserne vil fremgå i Zliide ved oprettelse af log in eller af Zliide's hjemmeside: www.zliide.com. Zliide opfordrer dig til at gennemgå betingelserne inden købet afsluttes.

2.6. Såfremt du vælger at afslutte købet uden for forretningens forretningssted, afsendes det købte produkt til din indtastede adresse. Derfor er det et krav, at du angiver yderligere personlige oplysninger. Disse oplysninger indeholder: 
- Fulde navn
- Adresse
- Postnummer
- By
- Region
- Telefonnummer
Dine indtastede oplysninger kan du senere ændre i app'ens indstillinger.

3. Hvad er formålet med behandlingen?
3.1. Zliide indsamler ovennævnte oplysninger for at kunne administrere din brug af Zliide og bruge denne data til systemforbedringer og for at kunne målrette den markedsføring, du modtager via Zliide, til dig. Formålet er endvidere at kunne skræddersy en personlig shoppingguide i Zliide, der passer til dine præferencer.

3.2. Formålet med at indsamle personoplysninger fra din Facebookprofil eller manuelt oprettede Zliide-bruger er at kunneverificere dine brugeroplysninger samt for at kunne oprette en profil til Zliide på baggrund af disse oplysninger. Derudover er formålet at kunne målrette Zliides markedsføring til dig ud fra de oplysninger, vi indsamler om dig samt verificere dine person-, leverings- og betalingsoplysninger ved fjernkøb gennem Zliide, når du afslutter købet uden for forretningens forretningssted.

3.3. Ved at acceptere Zliides generelle betingelser har du givet samtykke til, at Zliide kan anvende dine personoplysninger til ovennævnte markedsføringsmæssige formål.

4. Hvor længe opbevarer Zliide dine personoplysninger?
4.1. Zliide opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du har installeret Zliide applikationen.

4.2. Hvis du ikke længere ønsker at benytte Zliide kan du vælge at slette app`en. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at benytte Zliide igen, vil Zliide gerne kunne gøre dette nemt for dig. Zliide gemmer derfor ALLE dine login- og profiloplysninger og dine indtastede leveringsoplysninger, jf. punkt 2 og 3, således at du har mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med at benytte Zliide igen. Du giver derfor samtykke til, at Zliide må gemme dine personoplysninger, hvis du sletter Zliide app`en.

4.3. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke hertil ved at sende en mail til Zliide (support@zliide.com) med anmodning om, at Zliide sletter dine personoplysninger. Hvis du anmoder herom, vil du herefter ikke kunne benytte Zliide. I tilfælde af tilbagekaldt samtykke, vil du modtage alle nødvendige oplysninger i forbindelse med din brug af Zliide samt kvitteringer for dine køb gennem Zliide på et læsbart medie.

5. Hvem videregiver Zliide dine personoplysninger til
5.1. Zliide videregiver på baggrund af dit samtykke de oplysninger, der fremgår af punkt 2.2 – 2.6, til de butikker, du anvender Zliide i. Dette sker med henblik på, at denne butik kan sende dig målrettet markedsføring på baggrund af disse personoplysninger.

6. Sikker behandling af dine personoplysninger
6.1. Zliide behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

7. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang
7.1. Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Zliide behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Zliide.

7.2. Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie samt ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

7.3. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Zliide. Du kan rette henvendelse til Zliide ved at skrive til support@zliide.com.

7.4. Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi dog meget gerne høre fra dig forinden.

7.5. Du skal også være opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde det/de samtykke(r), du har givet Zliide i forbindelse med dit login på Zliide applikationen. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til Zliide på følgende support@zliide.com. Herefter vil du ikke kunne benytte Zliide. I tilfælde af tilbagekaldt samtykke, vil du modtage alle nødvendige oplysninger i forbindelse med din brug af Zliide samt kvitteringer for dine køb gennem Zliide på et læsbart medie.