Terms & Conditions

BRUGSBETINGELSER

1. Generelt
1.1. Disse betingelser gælder for enhver brug af Zliide Technologies ApS’ applikation til iPhone og Android (i det følgende benævnt ”Zliide”). Indehaveren og udbyderen af Zliide er Zliide Technologies ApS, CVR-nr. 37 55 63 19.

1.2. Ved at downloade og installere Zliide, accepterer du samtidig disse generelle vilkår.

1.3. Formålet med Zliide er, at du direkte via applikationen kan gennemføre et køb af produkter i de fysiske butikker, som anvender Zliide som tjenesteydelse.

1.4. Såfremt du accepterer at modtage push-beskeder fra Zliide, accepterer du samtidig at modtage målrettet markedsføring fra Zliide og de butikker, hvori du anvender Zliide til at gennemføre et køb, jf. punkt 3.

2. Brugerbetingelser
2.1. Første gang du anvender Zliide, skal du logge dig ind via dine loginoplysninger til Facebook eller oprette manuelt login ved brug af din e-mail og selvlagt adgangskode. Brugen af Zliide forudsætter dermed, at du anvender et af disse login-muligheder. Når du logger ind via Facebook accepterer du samtidig, at Zliide indsamler dine personoplysninger fra din facebookprofil, herunder navn, e-mail, aldersgruppe, fødselsdag, køn, coverbillede, sprog, dit Facebook id, et link til din Facebook tidslinje samt om du er verificeret på Facebook, eller fra dine manuelt indtastede oplysninger, herunder navn, køn, alder og e-mail. Formålet med dette er at kunne verificere dine brugeroplysninger, for at kunne oprette en profil til Zliide og at kunne målrette Zliides markedsføring til dig. Formålet er samtidig at kunne skræddersy en personlig shoppingguide, der passer til dine præferencer samt verificere dine oplysninger ved fjernkøb gennem Zliide, pointoptjening og ønskeliste.

2.2. Du har pligt til at sikre, at de til enhver tid værende oplysninger på Facebook samt dine manuelt oprettede personoplysninger og leveringsoplysninger på din Zliide-profil er korrekte og opdaterede.

2.3. For at kunne anvende Zliide, er det samtidig en betingelse, at du anvender MobilePay eller tilknytter et godkendt betalingskort hertil. Ved brug af MobilePay, bliver dine betalingsoplysninger og transaktionen håndteret af MobilePay. Ved brug af betalingskort, bliver dine betalingsoplysninger og transaktionen håndteret gennem Stripes betalingsplugin. Du opfordres derfor til at læse brugerbetingelserne for MobilePay eller Stripe, da disse kan have en betydning for brugen af Zliide.

3. Samtykke til direkte markedsføring fra Zliide og butikken, samkøring og videregivelse af personoplysninger
3.1. Når du anvender Zliide i en fysisk butik, har du mulighed for at afslutte købet via Zliide. Det vil sige, at du har mulighed for at købe og betale et eller flere produkter i den pågældende butik ved brug af Zliide.

3.2. Såfremt du har scannet et produkt, men ikke har afsluttet købstransaktionen i forretningen, så lagrer Zliide oplysningerne om produktet. Dette sker med det formål, at du uden for forretningens forretningssted kan afslutte købet og få det tilsendt til din indtastede adresse. Gennemfører du købet uden for forretningens forretningssted, så kan der være generelle vilkår for købet. Betingelserne vil fremgå i Zliide ved oprettelse af login eller på Zliides hjemmeside: www.zliide.com. Zliide opfordrer dig til at gennemgå betingelserne inden købet afsluttes.

3.3. Såfremt du vælger at afslutte købet uden for forretningens forretningssted, afsendes det købte produkt til din indtastede adresse. Derfor er det et krav, at du angiver yderligere personlige oplysninger. Disse oplysninger indeholder:
- Fulde navn
- Adresse
- Postnummer
- By
- Region
- Telefonnummer
Dine indtastede oplysninger kan du senere ændre i app'ens indstillinger.

3.4. Ved at afslutte et køb i en butik ved brug af Zliide, giver du samtidig dit samtykke til, at Zliide og den butik, hvor du har afsluttet dit køb, må sende dig elektronisk post i form af blandt andet e-mail, SMS og push-beskeder vedrørende butikkens varesortiment, konkurrencer og markedsføring, også via sociale medier og andre digitale kanaler. Er butikken med i en butikskæde, gælder samtykket endvidere for samtlige de butikker, der er med i butikskæden.

3.5. Du giver samtidig samtykke til, at Zliide må bruge dine personoplysninger og aktiviteter og samkøre sådanne oplysninger med andre oplysninger, som Zliide allerede har eller får, blandt andet til at lave en profil, der kan målrette henvendelser til dig samt verificere dine personlige, leverings- og betalingsoplysninger ved fjernkøb gennem app’en. Du giver endvidere samtykke til, at Zliide må videregive samtlige af de personoplysninger, der indhentes i forbindelse med dit login, og dine scanne-, købs- og prøveaktiviteter til de butikker, som anvender Zliide, og at Zliide må benytte sådan information til at sende dig elektronisk post i form af SMS, e-mail eller push-beskeder, der er tilpasset din profil (adfærdsbaseret markedsføring).

3.6. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke vedrørende behandling af personoplysninger pr. mail til support@zliide.com eller fravælge direkte markedsføring, også over for de butikker, som anvender Zliide, og som Zliide har delt dine personoplysninger og aktiviteter med, ved at deaktivere push beskeder.

3.7. Såfremt der kommer andre relevante produkter, samarbejdspartnere eller måder at kommunikere på, må Zliide anvende dette samtykke til at orientere dig og spørge dig, om du ønsker at opdatere dit samtykke eller data om dig.

3.8. Du opfordres til at læse Zliide’s persondatapolitik HER. Her kan du læse mere om Zliide’s behandling af dine personoplysninger.

4. Samtykke til opbevaring af dine personoplysninger
4.1. Hvis du ikke længere ønsker at benytte Zliide kan du vælge at slette app`en. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at benytte Zliide igen, vil Zliide gerne kunne gøre dette nemt for dig. Zliide gemmer derfor dine login-, profil-, leverings-, og betalingsinformationer, jf. punkt 3, således at du har mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med at benytte Zliide igen. Du giver derfor samtykke til, at Zliide må gemme disse oplysninger, hvis du sletter Zliide app`en.

4.2. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke hertil ved at sende en mail til Zliide på support@zliide.com med anmodning om, at Zliide sletter dine oplysninger. Hvis du anmoder herom, vil du herefter ikke kunne benytte Zliide. I tilfælde af tilbagekaldt samtykke, vil du modtage alle nødvendige oplysninger i forbindelse med din brug af Zliide samt kvitteringer for dine køb gennem Zliide på et læsbart medie.

5. Hvordan virker Zliide
5.1. Zliide er en applikation, hvor du har mulighed for at gennemføre et produktkøb direkte på din mobile enhed. Zliide kan kun anvendes i de butikker, som skilter med Zliide, og som Zliide har indgået en aftale med. I applikationen eller på vores hjemmeside, zliide.com, kan du finde flere informationer om, hvilke butikker der anvender Zliide.

5.2. På de enkelte produkter i butikken er der påført en alarmbrik. Når du trykker på den blå knap på alarmbrikken en enkelt gang og holder din mobile enhed tæt på alarmbrikken, vil du få vist produktoplysninger på din mobile enhed. Dette er kun muligt, såfremt du har aktiveret bluetooth på din mobile enhed. Når produktet er vist på dine mobile enhed, kan du gennemføre købet ved at anvende MobilePay eller et godkendt betalingskort. Zliide sender prisoplysninger og andre nødvendige oplysninger til MobilePay eller Stripe, således at du blot skal betale direkte i Zliide for at gennemføre købet. Når betalingen er gennemført, vil alarmbrikken registrere dette. Alarmbrikken løsner sig automatisk og du vil nu kunne tage alarmbrikken af det købte produkt. Du modtager en digital kvittering, som gemmes på applikationen og købet anses herefter som værende afsluttet på samme måde, som hvis du havde købt produktet direkte ved en ekspedient. Guides til denne proces fremgår i Zliide app’en.

5.3. Såfremt du har scannet et produkt, men ikke har afsluttet købstransaktionen i forretningen, så lagrer Zliide oplysningerne om produktet. Dette sker med det formål, at du uden for forretningens forretningssted kan afslutte købet og efterfølgende afhente produktet i forretningen eller få det tilsendt. Gennemfører du købet uden for forretningens forretningssted, så kan der være generelle vilkår for købet. Betingelserne vil fremgå i Zliide inden købet afsluttes. Zliide opfordrer dig til at gennemgå betingelserne inden købet afsluttes. Såfremt du vælger at afslutte købet uden for forretningens forretningssted, afsendes det købte produkt til din indtastede adresse. Derfor er det et krav, at du angiver yderligere personlige oplysninger, jf. punkt 3.

6. Fortrydelsesret
6.1. Fortrydelsesretten efter Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1 gælder ikke, idet købstransaktionen ikke sker ved fjernsalg, fordi købstransaktionen gennemføres inden for butikkens forretningssted.

6.2. Gennemføres købet som anført i punkt 5.3 – det vil sige at købet afsluttes uden for forretningens forretningssted, så gælder forbrugeraftalelovens regler om fortrydelse, jf. nedenfor.

6.3. Ifølge forbrugeraftaleloven har du ret til at fortryde og returnere dit varekøb senest 14 dage efter, at du har modtaget produktet. Fristen på 14 dage løber fra dén dag, hvor du modtager produktet i din fysiske besiddelse.

6.4. Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen gøre Zliide udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet.

6.5. Meddelelsen skal sendes til de i punkt 10 angivne kontaktinformationer. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen, som findes HER.

6.6. Modtager Zliide fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter produktet er kommet i din besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.

6.7. Produktet skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt Zliide om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den i punkt 10 nævnte adresse.

6.8. De udgifter, der er forbundet med at sende produktet retur, afholdes af dig – dette gælder tillige tilfælde, hvor du ikke afhenter produktet i rette tid. Måtte produktet gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor.

6.9. Du kan ikke sende produktet retur pr. efterkrav eller sende til en pakkeshop. Returproduktet skal sendes til den i punkt 10 anførte adresse. Produktet skal mærkes med afsenderens navn og adresse, ligesom produktet skal mærkes med ”Retur”.

6.10. Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber samt som led i at afprøve produktet. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at Zliide er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.

6.11. For så vidt angår forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelse – eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret og hvor forseglingen er blevet brudt, gælder fortrydelsesretten dog ikke, jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 5. Det samme gør sig gældende for plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware og hvor du har brudt plomberingen.

6.12. Købesummen bliver tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt dit køb. Zliide forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for produktet, indtil produktet er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt behørigt dokumentation for, at produktet er returneret.

6.13. Zliide er dog berettiget at modregne de i punkt 6.8 og 6.10 nævnte udgifter i varernes købesum.

7. Systemkrav
7.1. Zliide er kompatibel til iOS version 10.3 eller nyere samt Android.

7.2. Du skal have aktiveret bluetooth for at kunne anvende Zliide.

7.3. Du skal anvende MobilePay eller et godkendt betalingskort.

8. Ansvar, misbrug og sikkerhed
8.1. Det er dit eget ansvar at sørge for, at andre ikke kan få uhindret adgang til din mobile enhed og din Zliide konto. Zliide anbefaler, at du gennemlæser MobilePay eller Stripes betingelser inden du benytter Zliide.  

8.2. Zliide er ikke ansvarlig for de skader og tab, der måtte opstå, såfremt du mister din mobile enhed, eller at en tredjemand misbruger din Zliide, MobilePay eller Stripe konto.  

8.3. Du har selv ansvaret for at kontrollere, at beløbet for købstransaktionen er korrekt.

8.4. Zliide påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de varer eller tjenesteydelser, som butikkerne leverer. Eventuelle reklamationer skal derfor rettes direkte til butikken, hvor du har købt varen.

8.5. Det er dit ansvar at sikre, at du overholder MobilePay og/eller Stripes brugerbetingelser.

9. Ændringer
9.1. Du får besked i Zliide-app’en, hvis vi ændrer betingelser. Zliide kan ændre dem uden varsel, såfremt ændringerne er til fordel for dig. Hvis ændringerne indebærer, at du skal give et nyt samtykke, vil du blive bedt om at acceptere de ændrede betingelser. Du kan til enhver tid læse betingelserne på vores applikation eller hjemmeside. Såfremt du ikke ønsker at være omfattet af nye betingelser, skal du rette henvendelse til Zliide på de kontaktinformationer, der fremgår af punkt 10. Herefter vil du ikke kunne benytte Zliide. I tilfælde af dette, vil du modtage alle nødvendige oplysninger i forbindelse med din brug af Zliide samt kvitteringer for dine køb gennem Zliide på et læsbart medie.

10. Kontaktinformationer

Zliide Technologies ApS
CVR-nr. 37 55 63 19
Sverigesgade 6
8000 Aarhus
E-mail: support@zliide.com

11. Klager
11.1. Eventuelle klager kan sendes til Zliide, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der ingives en klage til nedenstående.

11.2. Klager vedrørende et produkt købt gennem Zliide kan fremsendes til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

12. Lovvalg og værneting
12.1. Enhver tvist, der måtte udspringe af denne aftale, er underlagt dansk ret og skal behandles ved retten i Aarhus.