Terms & Conditions

Generelle betingelser
for brugen af Zliide

1. Generelt
1.1. Disse betingelser gælder for enhver brug af Zliide Technologies ApS’ applikation til iPhone og Android (i det følgende benævnt ”Zliide”). Indehaveren og udbyderen af Zliide er Zliide Technologies ApS, CVR-nr. 37 55 63 19.

1.2. Ved at downloade og installere Zliide, accepterer du samtidig disse generelle vilkår.

1.3. Formålet med Zliide er, at du direkte via applikationen kan gennemføre et køb af produkter i de fysiske butikker (herefter benævnt "Forretningen"), som anvender Zliide som tjenesteydelse.

1.4. Såfremt du accepterer at modtage push-beskeder fra Zliide, accepterer du samtidig at modtage målrettet markedsføring fra Zliide og de butikker, hvori du anvender Zliide til at gennemføre et køb, jf. punkt 3.

2. Brugerbetingelser
2.1. Første gang du anvender Zliide, skal du logge dig ind via dine loginoplysninger til Facebook eller oprette manuelt login ved brug af din e-mail og selvlagt adgangskode. Brugen af Zliide forudsætter dermed, at du anvender et af disse login-muligheder.

2.2 Når du logger ind via et af disse login, accepterer du samtidig, at Zliide indsamler dine personoplysninger fra din facebookprofil, herunder e-mail, navn, alder, fødselsdag, køn, billede, sprog, dit Facebook-id, samt om du er verificeret på Facebook - eller fra dine manuelt indtastede opslysninger, herunder navn, køn, fødselsdag, e-mail, telefonnummer og adresse. Formålet med dette er at kunne verificere dine brugeroplysninger, for at kunne oprette en profil til Zliide og at kunne målrette Zliides markedsføring til dig. Formålet er samtidig at kunne skræddersy en personlig shoppingguide, der passer til dine præferencer samt verificere dine oplysninger ved fjernkøb gennem Zliide.

2.3 Du har pligt til at sikre, at de til enhver tid værende oplysninger på Facebook samt dine manuelt indtastede oplysninger på din Zliide-profil er korrekte og opdaterede.

2.4 For at kunne anvende Zliide til at gennemføre et køb, er det samtidig en betingelse, at du har til- knyttet et godkendt betalingskort hertil. Hvis du anvender MobilePay, opfordres du til at læse brugerbetingelserne for MobilePay, da brugerbetingelserne kan have betydning for brugen af Zliide.

3. Direkte markedsføring, samkøring og videregivelse af personoplysninger
3.1 Når du anvender Zliide i en Forretning, har du mulighed for at afslutte købet via Zliide. Det vil sige, at du har mulighed for at købe og betale et eller flere produkter i den pågældende Forretning ved brug af Zliide.

3.2 Såfremt du har scannet et produkt, men ikke har afsluttet købstransaktionen i Forretningen, så lag- rer Zliide oplysningerne om produktet. Dette sker med det formål, at du uden for Forretningens forretningssted kan afslutte købet og efterfølgende afhente produktet i Forretningen eller få det tilsendt. Gennemfører du købet uden for Forretningens forretningssted, så kan der være generelle vilkår for købet. Betingelserne vil fremgå i Zliide inden købet afsluttes. Zliide opfordrer dig til at gennemgå betingelserne inden købet afsluttes.

3.3 Når du afslutter et køb i en Forretning ved brug af Zliide, afgiver du via Zliide din mailadresse og telefonnummer til den pågældende Forretning. Forretningen må herefter i henhold til markeds- føringslovens § 10, stk. 2 markedsføre egne tilsvarende produkter via elektronisk post uden dit samtykke. Du kan altid let og gebyrfrit frabede dig markedsføring fra Forretningen.

3.4 Du giver samtykke til, at Zliide må bruge dine personoplysninger og aktiviteter og samkøre så- danne oplysninger med andre oplysninger, som Zliide allerede har eller får, blandt andet til at lave en profil, der kan målrette henvendelser til dig.

3.5 Du giver samtidigt samtykke til, at Zliide må sende mig elektronisk post i form af e-mails, sms og mms omkring nye samhandelspartnere og nyheder, kampagner, pressemeddelelser, invitationer til events, konkurrencer og markedsføring, også via sociale medier, internet og andre digitale kanaler.

3.6 Du kan altid tilbagekalde dit samtykke vedrørende behandling af personoplysninger pr. mail eller tilbagekalde dit samtykke vedrørende markedsføring pr. mail, også over for de Forretninger, som anvender Zliide, og som Zliide har delt dine personoplysninger og aktiviteter med.

3.7 Såfremt der kommer andre relevante produkter, samarbejdspartnere eller måder at kommunikere på, må Zliide anvende dette samtykke til at orientere dig om og spørge dig, om du ønsker at opda- tere dit samtykke eller data om dig.

3.8 Du opfordres til at læse Zliides persondatapolitik her. Her kan du læse mere læse mere om Zliides behandling af dine personoplysninger.

4. Samtykke til opbevaring af dine personoplysninger
4.1 Hvis du ikke længere ønsker at benytte Zliide kan du vælge at slette app'en. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at benytte Zliide igen, vil Zliide gerne kunne gøre dette nemt for dig. Zliide gemmer derfor dine login- og profiloplysninger, jf. punkt 3, således at du har mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med at benytte Zliide igen. Du giver derfor samtykke til, at Zliide må gemme dine personoplysninger, hvis du sletter Zliide app`en, i 2 år efter, at app`en er slettet.

4.2 Du kan altid tilbagekalde dit samtykke hertil ved at sende en mail til Zliide (support@zliide.com) med anmodning om, at Zliide sletter dine personoplysninger. Hvis du anmoder herom, vil du heref- ter ikke kunne benytte Zliide.

5. Hvordan virker Zliide
5.1 Zliide er en applikation, hvor du har mulighed for at gennemføre et produktkøb direkte på din mobile enhed. Zliide kan kun anvendes i de Forretninger, som skilter med Zliide, og som Zliide har indgået en aftale med. I applikationen kan du finde flere informationer om, hvilke Forretninger der anvender Zliide.

5.2 På de enkelte produkter i Forretningen er der påført en alarmbrik. Når du trykker på alarmbrikken og holder din mobile enhed tæt herpå, vil du få vist oplysninger om produktet på din mobile enhed. Dette er kun muligt, såfremt du har aktiveret bluetooth på din mobile enhed.
Når produktet er vist på din mobile enhed, kan du gennemføre købet ved at anvende Mobile Pay, betalingskort eller på sigt anden betalingsmulighed.
Når betalingen er gennemført, vil alarmbrikken registrere dette. Alarmbrikken låser herefter op, og du vil nu kunne tage alarmbrikken af det købte produkt. Du modtager en digital kvittering, somgemmes på din profil under ”Køb”.

5.3 Såfremt du har scannet et produkt, men ikke har afsluttet købstransaktionen i Forretningen, så lag- rer Zliide oplysningerne om produktet. Dette sker med det formål, at du uden for Forretningens forretningssted kan afslutte købet og efterfølgende afhente produktet i Forretningen eller få det tilsendt. Gennemfører du købet uden for Forretningens forretningssted, så kan der være generelle vilkår for købet. Betingelserne vil fremgå i Zliide inden købet afsluttes. Zliide opfordrer dig til at gennemgå betingelserne inden købet afsluttes.

6. Fortrydelsesret
6.1 Fortrydelsesretten efter Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1 gælder ikke, såfremt købet afsluttes på Forretningens forretningssted, idet købstransaktionen ikke sker ved fjernsalg.

6.2 Gennemføres købet som anført i punkt 5.3 – det vil sige at købet afsluttes uden for Forretningens forretningssted – så gælder forbrugeraftalelovens regler om fortrydelse, jf. nedenfor.

6.3 Ifølge forbrugeraftaleloven har du ret til at fortryde og returnere dit varekøb senest 14 dage efter, at du har modtaget produktet. Fristen på 14 dage løber fra dén dag, hvor du modtager produktet i din fysiske besiddelse.

6.4 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen gøre Zliide udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet.

6.5 Meddelelsen skal sendes til de i punkt 10 angivne kontaktinformationer. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen, som findes i Zliide.

6.6 Modtager Zliide fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter produktet er kommet i din besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.

6.7 Produktet skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt Zliide om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den i punkt 10 angivne adresse.

6.8 De udgifter, der er forbundet med at sende produktet retur, afholdes af dig – dette gælder tillige tilfælde, hvor du ikke afhenter produktet til rette tid. Måtte produktet gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor.

6.9 Du kan ikke sende produktet retur pr. efterkrav eller sende til en pakkeshop. Returproduktet skal sendes til den i punkt 10 anførte adresse. Produktet skal mærkes med afsenderens navn ogadresse, ligesom produktet skal mærkes med ”Retur”.

6.10 Du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber samt som led i at afprøve produktet. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at Zliide er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.

6.11 For så vidt angår forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelse- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret og hvor forseglingen er blevet brudt, gælder fortrydelsesretten dog ikke, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 5. Det samme gør sig gældende for plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware og hvor du har brudt plomberingen.

6.12 Købesummen bliver tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt sit køb. Zliide forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for pro- duktet, indtil produktet er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt behørigt dokumentation for, at produkterne er returneret.

6.13 Zliide er dog berettiget at modregne de i punkt 6.8 og punkt 6.10 nævnte udgifter i varernes købe- sum.

7. Systemkrav
7.1 Zliide er kompatibel til Iphone 5 og opefter samt Android.

7.2  Du skal have aktiveret bluetooth for at kunne anvende Zliide.

8. Ansvar, misbrug og sikkerhed
8.1 Det er dit eget ansvar at sørge for, at andre ikke kan få uhindret adgang til din mobile enhed. Zliide anbefaler, at du løbende skifter adgangskoden og træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltnin- ger for at undgå misbrug. Du bør ikke oplyse koden til andre.

8.2 Zliide er ikke ansvarlig for de skader og tab, der måtte opstå, såfremt du mister din mobile enhed, eller at en tredjemand misbruger din Zliide.

8.3 Du har selv ansvaret for at kontrollere, at beløbet for købstransaktionen er korrekt.

8.4 Zliide påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de varer eller tjenesteydelser, som Forretningen leverer. Eventuelle reklamationer skal derfor rettes direkte til Forretningen, hvor du har købt varen.

9. Ændringer
9.1 Du får besked via Appstore eller Google Play Store, hvis vi ændrer betingelser. Zliide kan ændre dem uden varsel, såfremt ændringerne er til fordel for dig. Pålægger Zliide dig forpligtelser eller lignende, vil ændringerne blive varslet med to måneder. Hvis ændringerne indebærer, at du skal give et nyt samtykke, vil du blive bedt om at acceptere de ændrede betingelser. Du kan til enhver tid læse betingelserne på vores hjemmeside www.zliide.com. Såfremt du ikke ønsker at være om- fattet af nye betingelser, skal du rette henvendelse til Zliide på de kontaktinformationer, der frem- går af punkt 10.

10. Kontaktinformationer
Zliide Technologies ApS
CVR-nr. 37 55 63 19
Dagmar Petersens Gade 104, st. 8000 Aarhus C
E-mail: support@zliide.com
Telefonnummer: +45 2223 3653

11 Klager
11.1 Eventuelle klager kan sendes til Zliide, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der indgives en klage til nedenstående.

11.2 Klager vedrørende et produkt købt gennem Zliide kan fremsendes til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

12 Lovvalg og værneting
12.1 Enhver tvist, der udspringer sig af denne aftale, er underlagt dansk ret og skal behandles ved retten i Aalborg.