Privacy Policy

Behandling af personoplysninger om brugere af Zliide

Gælder fra den 20. februar 2020.

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik gælder i forbindelse med enhver brug af Zliide Technologies ApS’ applikation til iOS/Iphone og Android (i det følgende benævnt ”Zliide”).

1.2 Zliide Technologies værner om dine personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. I det følgende kan du læse, hvordan Zliide Technologies behandler dine personoplysninger.

1.3 Zliide Technologies betragtes efter den gældende persondatalovgivning som dataansvarlig i forhold til de oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med din brug af Zliide. Nedenfor kan du finde alle relevante kontaktinformationer:

Zliide Technologies ApS
Dagmar Petersens Gade 104, st.
8000 Århus C
CVR-nr. 37 55 63 19

1.4 Persondatapolitikken udgør sammen med de generelle betingelser for brugen af Zliide det gældende aftalegrundlag imellem dig og Zliide Technologies.

2. Hvilke personoplysninger behandler Zliide om dig?

2.1 Når du benytter dig af Zliide forudsætter det, at Zliide indhenter visse personoplysninger om dig. Første gang du anvender Zliide, skal du logge dig ind enten via dine loginoplysninger til Facebook eller din mailadresse og selvvalgte adgangskode. Det er derfor en forudsætning for at benytte app'en, at du har et login.

2.2 Hvis du logger ind via din facebookprofil, indsamler Zliide følgende personoplysninger om dig fra din facebookprofil:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Fødselsdagsdato/alder
 • Køn
 • Profilbillede
 • Sprog
 • Dit Facebook-id

2.3 Hvis du logger ind manuelt med din mailadresse og selvvalgte adgangskode, vil du blive bedt om at oplyse følgende:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Fødselsdag/alder
 • Køn

2.4 Når du benytter Zliide til at gennemføre et køb, indsamler Zliide endvidere oplysninger om din købshistorik, herunder hvilke produkter du har købt, hvilke butikker du har købt produkterne i samt tidspunktet for købet. Derudover indhenter og lagrer vi også oplysninger om, hvilke produkter du har scannet, i hvilken butik, og hvilke produkter du medbringer i prøverummet. Dette gør vi for at få kendskab til, hvilke produkter der interesserer dig. På den måde kan vi bedre sikre, at du vises relevant information, når du benytter app'en, samt at du modtager relevante nyheder/kampagner fra os. Når vi sender dig nyheder, gør vi eksempelvis dette ud fra vores viden om dine køb, besøg i butikker, scanning af varer mv.

2.5 Når du anvender Zliide's fjernkøbsfunktion og kigger på produkter i produktoversigten, indsamler Zliide oplysninger omkring din købshistorik, generelle adfærd i applikationen samt hvilke produkter, du klikker på og lægger i "indkøbskurven". Derudover indsamler Zliide din adresse, postnummer, telefonnummer og leveringsmetode ved gennemførsel af køb gennem fjernkøbsfunktionen.

2.6 Såfremt du har scannet et produkt, men ikke har afsluttet købstransaktionen i forretningen, lagrer Zliide oplysningerne om produktet. Dette sker med det formål, at du uden for forretningens forretningssted kan afslutte købet og efterfølgende afhente produktet i butikken eller få det tilsendt. Gennemfører du købet uden for forretningens forretningssted, kan der være generelle vilkår for købet. Betingelserne vil fremgå i Zliide inden købet afsluttes. Zliide opfordrer dig til at gennemgå betingelserne, inden købet afsluttes.

3. Hvad er formålet med behandlingen og grundlaget herfor?

3.1 Zliide indsamler ovennævnte oplysninger for at kunne administrere din brug af Zliide og for at kunne målrette den markedsføring, du modtager via/fra Zliide. Formålet er endvidere at kunne skræddersy en personlig shopping-guide i Zliide, der passer til dine ønsker og behov.

3.2 Vi behandler dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b) og (f), hvorefter vi må behandle personoplysninger for at kunne opfylde og overholde den indgået aftale om brug af Zliide, samt hvis vi har en legitim interesse i at kunne behandle oplysninger, som går forud for din/den registreredes interesse.

3.3 Formålet med at indsamle personoplysninger fra din facebookprofil er at kunne verificere dine bruger- oplysninger samt for at kunne oprette en profil til Zliide på baggrund af disse oplysninger. Derudover er formålet at kunne målrette Zliides markedsføring til dig ud fra de oplysninger, vi indsamler om dig.

3.4 Ved at acceptere Zliides generelle betingelser har du givet samtykke til, at Zliide kan anvende dine personoplysninger til ovennævnte markedsføringsmæssige formål.

4. Hvor længe opbevarer Zliide dine personoplysninger?

4.1 Zliide opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af oven- nævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du har installeret Zliide applikationen.

4.2 Hvis du sletter Zliide app`en, betyder det ikke, at din profil i Zliide automatisk slettes. Vi opbevarer derfor fortsat de personoplysninger, som er knyttet til din brugerprofil, jf. punkt 2 i denne politik. Dette gør vi, således at du har mulighed for at bruge den samme profil, hvis du igen beslutter dig for at downloade og benytte Zliide. Du har givet samtykke til denne opbevaring i forbindelse med din accept af de generelle betingelser. Hvis du ønsker, at vi skal slette din bruger i Zliide, har du altid mulighed for at anmode os herom på: support@zliide.com. Når vi sletter din bruger, betyder det, at du ikke længere vil kunne benytte Zliide. Hvis du sletter Zliide app`en og efterfølgende ikke anvender din profil i 2 år, vil din profil automatisk blive slettet.

5. Hvem videregiver og overlader Zliide dine personoplysninger til?

5.1 Når du køber et produkt via Zliide, videregiver Zliide din mailadresse, dit navn og oplysninger om dit køb til de butikker, du anvender Zliide i. Dette sker for at kunne gennemføre dit køb. Derudover sker videregivelsen med henblik på, at denne butik kan sende dig målrettet og direkte markedsføring på baggrund af disse personoplysninger. Dette sker i overensstemmelse med reglen i markedsføringslovens § 10, stk. 2, jf. de generelle betingelser, og selve videregivelsen af oplysningerne sker i medfør af databeskyttelsesfor- ordningens artikel 6, stk. 1 (b) og (f).

5.2 Derudover videregiver vi din e-mailadresse til Facebook, Google og LinkedIn med henblik på at målrette markedsføring på Facebook og andre Internetsider til dig. I nogle tilfælde vil Facebook, Google og LinkedIn sammenkøre disse data med andre data med henblik på at kunne forudsige dit forbrugsmønster. Det vil sige, at den information, vi deler med dem, kan anvendes til at målrette bannere og/eller tekstannoncer overfor dig på tværs af internettet. Dette kaldes retargeting, men er ikke det samme som direkte markedsføring. Derfor har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at foretage denne videregivelse, som vejer tungere end din/den registreredes interesse i, at videregivelsen ikke sker. Videregivelsen sker derfor i hen- hold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1(f).

5.3 Når du gennemfører et køb gennem fjernkøbsfunktionen, videregiver Zliide dine kontakt- og adresseoplysninger til det fragtfirma, der leverer ordren. Dine kontakt- og adresseoplysninger indeholder; navn,
e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer.

5.4 Ud over ovennævnte tilfælde, videregiver Zliide ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre dette sker med henblik på at fastslå eller forsvare et retskrav, eller vi pålægges at videregive oplysningerne af en myndighed.

5.5 Vi deler dog anonymiserede data med vores forskellige samarbejdspartnere. Dette betyder eksempelvis, at de statistikker, vi laver på brugernes adfærd i Zliide, kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere, men dette vil altid være i anonymiseret form. Derfor kan vores samarbejdspartnere i disse tilfælde ikke se dine personlige data.

5.6 Hos Zliide benytter vi databehandlere. Det kan eksempelvis være en leverandør, som leverer et IT-system til os. Databehandleren må alene behandle oplysninger for Zliide efter vores instruks. Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger tilstrækkeligt.

6. Sikker behandling af dine personoplysninger

6.1 Zliide behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Alle vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og vi har sikret, at der er adgangsbegrænsning på de systemer, hvor vi opbevarer data i, og at systemerne er teknisk beskyttet mod, at andre kan få adgang hertil.

7. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

7.1 Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Zliide behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Zliide.

7.2 Du har ret til at få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger samt til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Derudover har du ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om en begrænsning i behandlingen heraf. Derudover kan du også altid anmode os om at slette dine personoplysninger. Hvis du ønsker, at vi skal slette din bruger i Zliide, skal du følge fremgangsmåden i punkt 4.2.

7.3 Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Zliide. Du kan rette henvendelse til Zliide ved at skrive til denne e-mailadresse: support@zliide.com.

7.4 Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine per- sonoplysninger. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk. Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi dog meget gerne høre fra dig.

7.5 Du skal også være opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde det/de samtykke(r), du har givet Zliide i forbindelse med dit login på Zliide applikationen. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til Zliide på følgende support@zliide.com.